Arbetsmiljö

För att du ska få en väl fungerande personlig assistans är det viktigt att dina personliga assistenter känner sig trygga i sitt arbete. En viktig del där är att de känner sig trygga ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det handlar både om den fysiska miljön men också hur de upplever att du, vi på kontoret och andra assistenter bemöter dem och behandlar dem. Nedan hittar du lagstiftning och föreskrifter som styr arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt för både din och vår skull att du sätter dig in i det så mycket som möjligt. De personliga assistenterna har motsvarande information på sin sida.

Arbetsmiljö Lagstiftning

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter 

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter 

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter 

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Broschyrer

Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö (ADI 589), broschyr

Belasta rätt – så undviker du skador (ADI 447), broschyr

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr 

Våld och hot i arbetsmiljön (ADI 624), broschyr

Våld och hot inom omsorg och skola (ADI 525), broschyr

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

Förebyggande före byggande (ADI 574), broschyr

Checklista för projekteringsansvar (ADI 583), broschyr

Utrymme för vård och omsorgsarbete 0,8 meter (ADI 678), broschyr

Två verktyg som kan vara ett stöd för att bedöma belastningen vid förflyttningar är TilThermometern och PTAI.

TilThermometern, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

PTAI, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

%d bloggare gillar detta: