Service

SERVICE OCH INSATSER FRÅN SKÅNES NORD OST KOOPERATIVS KANSLI.

Vill du ha hjälp att sköta hela din assistans är det här bästa alternativet. Vi tar på oss rollen som assistansanordnare, vilket innebär att vi tar helhetsansvaret för att din assistans sker på det sätt du önskar. Inte minst tar vi fullt arbetsgivaransvar för din personal.
SNOK har en hög ambitionsnivå när det gäller vad vi ska bistå dig med för att din assistans ska bli så bra som möjligt. Vi anser det vara av yttersta vikt att du och dina assistenter ska kunna nå oss och kunna få hjälp utav vår kunniga kanslipersonal, så därför vill vi inte bli för stora som kooperativ.

 • Tillsammans rekryterar vi din eller dina assistenter. Vi hjälper dig med annonsering, intervjuer, referenstagning m.m.
 • Vi hjälper till vid ansökan/överklagan om assistansersättning, tillfälligt utökat behov, högre ersättning, så länge den assistansberättigade eller företrädare formulerar vilket behov som finns.
 • Du bestämmer hur du vill att dina assistenter ska arbeta och vi hjälper dig med schemaläggning.
 • Vi kan medverka vid assistentmöten om så önskas.
 • Vi medverkar vid arbetsmiljöproblem.
 • Vi medlar i konfliktsituationer och kan erbjuda handledning.
 • Vi medverkar vid individuella planer.
 • Vi medverkar vid arbetsmiljögenomgång.
 • Om så önskas medverkar vi vid lönesamtal och utvecklingssamtal.
 • Vi kan gå in och beordra mer- eller övertid under förutsättning att arbetsledaren talar om vem som ska beordras in.
 • Vi skickar ut ekonomisk redovisning varje månad och kommer även hem till er och går igenom den.
 • Du bestämmer men vi sköter administration, myndighetskontakter, fakturering, tidrapportering och allt annat som ingår. Vi stöttar och coachar dig så mycket du behöver i din roll som arbetsledare.

Kanslipersonalen kan ej ta ansvar för någon behandling som assistenterna utför på delegering enligt HSL. Det åligger delegerande läkare alternativt sjuksköterska att informera om de regler som följer med delegeringen.
Vi kan inte införskaffa vikarier till dig annat än att tala om vilka möjligheter du har som arbetsledare (rekommendera assistenter som vill arbeta extra, beordring, kommunens yttersta ansvar).

Vi har ett journummer där man kan nå oss dygnet runt vid kris 0703-111 676.

Vi hoppas att den service som vi kan erbjuda på alla sätt motsvarar dina förhoppningar på oss.


%d bloggare gillar detta: