GDPR

Information om hur SNOK sparar och hanterar dina personuppgifter

Information om GDPR till dig som är medlem i Kooperativet SNOK

Du vet säkert att från och med den 25 maj 2018 gäller strängare regler för att behandla och spara personuppgifter. Med personuppgifter menas alla uppgifter som på något sätt kan identifiera en enskild person. Det är inte på något sätt förbjudet men vi som anordnare behöver vara ännu mer noggranna med vilka uppgifter vi tar in, veta var vi har alla uppgifter och så vidare.

Du som privatperson berörs inte på det sättet.

Vi vill berätta för dig om hur vi arbetar med just dina personuppgifter så att du känner dig trygg med att vi behandlar dem på rätt sätt.

När du blev medlem hos oss skrev du på ett avtal som reglerar förhållandet oss emellan. Vi är din assistansanordnare. Du är vår uppdragsgivare.För att vi ska kunna utföra assistansen behöver vi ditt beslut om assistans från kommunen eller Försäkringskassan. Där står ofta vilken funktionsnedsättning du har, det står hur många timmars assistans du har och eventuellt beslut om dubbel assistans och/eller olika typer av väntetider. I genomförandeplanen får vi reda på ytterligare personuppgifter. Du behöver inte samtycka till att vi tar in de här personuppgifterna eftersom de uppgifter vi tar in är nödvändiga för att vi ska kunna utföra din assistans med kvalitet och för att kunna dokumentera assistansen.

Det är Kooperativet SNOK är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter och det är styrelsen som representerar SNOK. Den kommer du i kontakt med genom att vända dig till din Sara Hetzl eller Jannice Anderstedt på kontoret.

Vi har också ett personuppgiftsombud. Hon heter Anna Barsk Holmbom. Till henne kan du vända dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill klaga på vår behandling. Du nÃ¥r henne pÃ¥ mail anna@abhutbildning.se

Dina personuppgifter behandlas hos vissa externa parter, t ex av Crona Lön, som har i uppdrag att sköta och administrera tidsrapportering och löner, bokföringsprogrammet, ABH Utbildning som hjälper oss med överklagningar, tidsrapportering för lön och för rapport till kommunen respektive Försäkringskassan, schemaläggning, brukarnöjdhetsundersökningar och liknande. Om vi anlitar en extern part får de skriva ett avtal med oss som garanterar att de bara behandlar dina personuppgifter på det sätt vi har gett tillåtelse till och att de inte får sälja dem vidare.

Vi kommer att spara och behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt avtalet oss emellan och enligt lagstiftning, t ex LSS. Om vi upphör att vara din anordnare kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas.

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål men vi hoppas naturligtvis att du i första hand väljer att vända dig till oss.

Information om GDPR till dig som är anställd som personlig assistent i Kooperativet SNOK

Du vet säkert att från och med den 25 maj gäller strängare regler för att behandla och spara personuppgifter. Med personuppgifter menas alla uppgifter som på något sätt kan identifiera en enskild person. Det är inte på något sätt förbjudet men vi som anordnare behöver vara ännu mer noggranna med vilka uppgifter vi tar in, veta var vi har alla uppgifter och så vidare.

Du som privatperson berörs inte på det sättet.

Vi vill berätta för dig om hur vi arbetar med just dina personuppgifter så att du känner dig trygg med att vi behandlar dem på rätt sätt.

När du fick anställning hos oss skrev du på ett anställningsavtal som reglerar förhållandet oss emellan. Vi är din arbetsgivare. Du är vår anställde. Du är anställd som personlig assistent. För att vara din arbetsgivare måste vi följa en massa regler och lagar och vi måste också följa det som står i vårt kollektivavtal. Allt detta innebär att vi behöver dina personuppgifter för att kunna betala ut lön, skicka tidsredovisningar till Försäkringskassan, betala ut sjuklön och så vidare. Du behöver inte samtycka till att vi tar in de här personuppgifterna eftersom de uppgifter vi tar in är nödvändiga för att vi ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet.

Det är Kooperativet SNOK är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter och det är styrelsen som representerar SNOK. Den kommer du i kontakt med genom att vända dig till Sara Hetzl eller Jannice Anderstedt på kontoret.

Vi har också ett personuppgiftsombud. Hon heter Anna Barsk Holmbom. Till henne kan du vända dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill klaga på vår behandling. Du nÃ¥r henne pÃ¥ mail anna@abhutbildning.se

Dina personuppgifter behandlas hos vissa externa parter, t ex av Crona Lön, som har i uppdrag att sköta och administrera dokumentation av assistansuppdraget, tidsrapportering för lön och för rapport till kommunen respektive Försäkringskassan, schemaläggning, medarbetarundersökningar och liknande.

Om vi anlitar en extern part får de skriva ett avtal med oss som garanterar att de bara behandlar dina personuppgifter på det sätt vi har gett tillåtelse till och att de inte får sälja dem vidare. Vi kommer att spara och behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning och enligt annan lagstiftning, t ex LSS.

När anställningsförhållandet upphör kommer de uppgifter som inte är
relevanta att behålla också att raderas. Du har rätt att få veta hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi har gjort en registerförteckning som du kan få ta del av om du vill. I den beskriver vi i detalj i vilka register dina personuppgifter sparas och/eller behandlas. Du har också rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad. Kontakta Sara eller Jannice om något sådant är aktuellt.

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål men vi hoppas naturligtvis att du i första hand väljer att vända dig till oss.


%d bloggare gillar detta: