Utbildningar

För dig som är medlem, arbetsledare och anställd som assistent i SNOK finns möjlighet att ta del av en rad digitala utbildningar om du är nyfiken och vill veta mer om frågor som berör assistansen. Du hittar en hel rad sådana utbildningar under informationen om de utbildningar som är obligatoriska för våra nyanställda att delta på.

Alla anställda förväntas genomföra två e-learningkurser via ABH Utbildning. En introduktionsutbildning om LSS och den personliga assistentens roll samt en kurs om arbetsmiljö. Du anmäler dig via din arbetsledare och kan läsa mer om kurserna här nedan.

Vi erbjuder även en förstahjälpen-kurs inklusive utbildning i hur hjärtstartare fungerar genom happyaid.com Kontakta oss om du inte har haft möjlighet att delta på den.


ABH Utbildnings e-learningkurser

Grundutbildning om LSS, personlig assistans och den personliga assistentens roll

Kursen är en grundutbildning i tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer.

I det första avsnittet informerar vi om vad LSS är, vilka insatser som finns och vem som har rätt till dem. I det andra avsnittet informerar vi mer om insatsen personlig assistans. I det tredje och avslutande avsnittet diskuterar vi den personliga assistentens roll.

Kursen varar ca 1 timme och 20 minuter.

Efter varje avsnitt får deltagaren svara på ett antal frågor. För att få godkänt och kunna gå vidare till nästa del i kursen krävs att deltagaren svarar minst 80% rätt. Efter avslutad kurs kan deltagaren skriva ut ett diplom.

Manusförfattare: Anna Barsk Holmbom
Röster: Anna Barsk Holmbom och Jan Andersson

Du anmäler dig till kurserna genom din arbetsledare. Du kommer sedan att få en inbjudan från ABH till den mailadress du har angett. Efter genomgången kurs får du ett diplom.

Arbetsmiljöutbildning

Att ge stöd och service till en person i eller utanför dennes hem innebär att arbetsmiljöfrågorna är lite speciella. Det beror på att du normalt inte arbetar på ett kontor utan på en lång rad varierande platser. Det är viktigt att du har ett bra förhållningssätt till arbetsmiljön. Som anställd har du rätt att ha en god arbetsmiljö. Genom kunskap kan du ta upp de frågor som kanske medför arbetsmiljöproblem för dig.

Kursen är i tre delar. I den första delen tittar vi på vilka arbetsmiljöregler som gäller när du arbetar med att ge stöd och service i någons hem. Hur gör du när du känner att du vill prata om en arbetsmiljöfråga? Vem är ansvarig? Hur ska arbetsmiljön egentligen se ut för att vara bra för dig? I den andra delen flyttar vi ut ur hemmet och tittar på olika arbetsmiljösituationer som kan uppstå t ex på stan, på en resa, i simhallen och på sjukhuset. I den tredje och avslutande delen tittar vi på hur organisatoriska och sociala förhållanden kan påverka dig i ditt arbete.

Kursen tar ca 70 minuter exkl frågor och besök på alla länkar du får tillgång till.

Anna Barsk Holmbom har skrivit kursen och gör en av rösterna. Den andra rösten i kursen tillhör Karin Schlyter som är assistansberättigad och som dessutom arbetar med de här frågorna till vardags i ett brukarkooperativ.


I Kooperativet SNOK ser vi utbildning av dig som personlig assistent som en möjlighet att få en väl fungerande assistans för våra medlemmar.

Introduktionspaket för ny personal i hygien

Nedan hittar du ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19-pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram del två.

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del ett

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del två

E-utbildningar

Karolinska Institutet har tagit fram e-utbildningar med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Utbildning 1 – hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Utbildning 2 – triage och användande av personlig skyddsutrustning.

Karolinska Institutet – övergripande information e-utbildningar om covid-19

Kompletterande utbildning till dig som arbetar inom vård och omsorg

Nedan finns en komplettering till webbutbildningarna om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Den kompletterande utbildningen vänder sig främst till verksamma inom äldre- och funktionshindersomsorg och till de som är nya i sina roller. Den kan också användas som ett stöd i att lära andra, mindre vana kollegor vad som gäller.

Till dig som arbetar inom vård och omsorg (pdf)

Utbildning med inriktning på anhöriga

Anhöriga i fokus – Utbildning från Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle

Våga fråga – webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga

Arbetsmiljöverkets kostnadsfria webbutbildningar

Arbetsanpassning och rehabilitering

Belastningsergonomi

Hot och våld

Hälso- och sjukvård

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning

Kunskapstest

Säkerhetskultur

Övrig utbildning

Demensutbildningar

Barnkonventionen

 %d bloggare gillar detta: