Försäkringskassan

Nu kan du skicka in räkningen via mina sidor

Anmäl förändringar till Försäkringskassan

Som assistansberättigad och/eller legal företrädare för en person som är beviljad assistansersättning är du skyldig att anmäla förändringar i ditt assistansbehov till Försäkringskassan. Försäkringskassan skriver så här:

Ring din handläggare om du:

 • flyttar till en annan bostad
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen eller regionen
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • får hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur dina assistenter arbetar.

Meddela oss också om legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal bedömer att du behöver någon form av sjukvårdande insats. Vissa förändringar kan påverka rätten till assistansersättning och om du har fått pengar som du inte har haft rätt till, så kan du behöva betala tillbaka. Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen.

Frågor och svar från Försäkringskassans hemsida om assistansersättning för vuxna

Vad krävs för att man ska få högre assistansersättning per timme?

För att få högre assistansersättning ska man kunna visa att man att man har högre kostnader, till exempel därför att man behöver mycket assistans på kvällar och helger eller därför att assistenterna behöver speciell utbildning.

Kan min make, sambo eller någon annan anhörig också vara min personliga assistent?

Ja, det går bra.

Kan Försäkringskassan hjälpa mig med att välja assistansanordnare?

Nej, Försäkringskassan får inte rekommendera en viss anordnare. Det är Inspektionen för vård och omsorg som beviljar tillstånd.

Hur länge gäller ett beslut om assistansersättning?

Beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Om inget ändras behöver du inte ansöka igen. Om något förändras i din situation kan det innebära att Försäkringskassan omprövar din rätt till assistansersättning. Meddela Försäkringskassan om något förändras.

Kan jag få assistansersättning om jag har fyllt 65 år?

Nej. Om du behöver hjälp med assistans ska du kontakta din kommun istället. De kan hjälpa till med assistans i form av till exempel hemtjänst.

Kan jag få ha en tolk under samtalet om jag behöver det?

Ja. Meddela din handläggare att du behöver tolk på mötet.

Vad händer med min assistansersättning när jag fyller 65 år?

Ingenting. Du fortsätter att få assistansersättning även efter att du fyller 65 år. Däremot kan du inte få fler timmar. Skulle ditt behov av assistans förändras och du behöver mer timmar ska du kontakta din kommun. Kontakta Försäkringskassan om du behöver mindre assistans.

Kan jag få assistansersättning för sjukvårdande insatser?

Sjukvårdsinsatser ska utföras av hälso- och sjukvården och då kan du inte få assistansersättning för det. Däremot kan du få assistansersättning för insatser som hälso- och sjukvården normalt sett ansvarar för om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att insatserna kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att din assistent hjälper dig att ta din medicin, hjälper dig med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

Det är viktigt att du meddelar oss om något ändras. Det gäller till exempel om något tidigare har utförts som egenvård men som nu utförs som sjukvård. Det finns annars en risk att du får pengar som du inte har rätt till och då kan du behöva betala tillbaka pengarna.

Kan jag få assistansersättning samtidigt som jag har merkostnadsersättning?

Ja. Du kan ha assistansersättning samtidigt som du har merkostnadsersättning. Däremot kan inte en och samma kostnad ge rätt till både assistansersättning och merkostnadsersättning.

Påverkas min assistansersättning om jag reser utomlands?

Det är svårt att ge ett generellt svar på det. En längre utlandsvistelse kan innebära att du inte anses bosatt i Sverige och då påverkar det din rätt till assistansersättning. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU. Du behöver meddela oss, både om du reser till ett annat land en längre tid eller om du åker på kortare regelbundna resor, så att vi kan svara på vad som gäller för dig.

Om du har fått pengar som du inte har rätt till kan du behöva betala tillbaka.

Frågor och svar från Försäkringskassans hemsida om assistansersättning till barn

Hur bedömer ni mitt barns behov av assistans?

Vi bedömer ditt barns vård- och hjälpbehov i förhållande till barn utan funktionsnedsättning i samma ålder.

Kan mitt barn få assistansersättning samtidigt som jag får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning??

Ja. Ditt barn kan få assistansersättning samtidigt som du får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag, men inte för samma behov. Du kan också få merkostnadsersättning samtidigt som ditt barn har assistansersättning men inte för en kostnad som redan ersätts i barnets assistansersättning.

Vad kommer vi att prata om under samtalet? Kan jag förbereda mig?

Under samtalet kommer handläggaren att ställa frågor om ditt barns behov av hjälp. Du kommer att få frågorna hemskickade i god tid före mötet. Här är några exempel på vad vi pratar om:

 • Hur ser en dag ut för ditt barn?
 • Behöver ditt barn hjälp och stöd med att äta eller dricka? I sådana fall, beskriv vad ditt barn behöver hjälp med och hur lång tid det tar.
 • Beskriv ditt barns funktionsnedsättning eller sjukdom och hur den påverkar henne eller honom i vardagen.

Mitt barn behöver flera personliga assistenter samtidigt. Går det?

Ja, i vissa fall går det. Innan vi på Försäkringskassan utreder barnets behov av flera assistenter samtidigt behöver vi ta del av en utredning om bostadsanpassning och vilka hjälpmedel ditt barn har. Ring ditt barns handläggare om du vill veta mer.

Hur länge gäller beslutet om assistansersättning?

Du behöver inte förnya din ansökan. Beslutet gäller tills vidare.

Kan assistansersättningen påverka andra bidrag?

Om ditt barn beviljas assistansersättning kommer vi att följa upp ditt vårdbidrag, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Kan jag som förälder arbeta som personlig assistent åt mitt barn?

Ja. En familjemedlem kan anställas som personlig assistent.

Kan barnets morfar som är 70 år anställas som personlig assistent?

Ja. En släkting kan anställas som personlig assistent. Det finns ingen övre åldersgräns så länge personen kan utföra arbetet med god kvalitet.

Får jag anställa en personlig assistent som är under 18 år?

Ja, men du kan inte få assistansersättning för den assistenten. Försäkringskassan betalar bara ut ersättning för personliga assistenter som är över 18 år.

Kan mitt barn få mer hjälp under en period om det behövs?

Har ditt barn behov av mer assistans under en begränsad period kan du ansöka om fler timmar hos kommunen.

Är behovet inte tillfälligt kan du ansöka om fler timmar hos Försäkringskassan. Ring din handläggare för att få mer information.

Får man ta med sig sina assistenter till barnomsorg eller skola?

Ja, i undantagsfall om det finns särskilda skäl för det. Barnomsorgen och skolan ska i första hand tillgodose barnets hjälpbehov när barnet är där. Ring ditt barns personliga handläggare för att få veta vad som gäller ditt barn.

Vad händer när barnet fyller 18 år?

Då ska barnet själv ha kontakt med Försäkringskassan och själv skriva under sina handlingar. Har barnet inte förmågan kan ni vända er till kommunen och begära en god man.

Vad gör jag om jag tycker att Försäkringskassans beslut är fel?

Om du tycker att beslutet är fel kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Skicka ett brev till Försäkringskassan inom två månader från att du fick beslutet.
Din begäran om omprövning ska innehålla följande uppgifter:

 • Vilket beslut som du vill att vi ska ompröva.
 • Hur du vill att beslutet ska ändras.
 • Varför du vill att beslutet ska ändras.
 • Barnets namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 • Din namnteckning.

I beslutsbrevet står det vart du ska skicka din begäran om omprövning.

Kan mitt barn få assistansersättning för sjukvårdande insatser?

Sjukvårdsinsatser ska utföras av hälso- och sjukvården och då kan ditt barn inte få assistansersättning för det.

Däremot kan ditt barn få assistansersättning för insatser som hälso- och sjukvården normalt sett ansvarar för om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att insatserna kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att barnets assistent hjälper barnet att ta sin medicin, hjälper till med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

Det är viktigt att du meddelar oss om något ändras. Det gäller till exempel om något tidigare har utförts som egenvård men som nu utförs som sjukvård. Det finns annars en risk att du får pengar som du inte har rätt till och då kan du behöva betala tillbaka pengarna.

Påverkas mitt barns assistansersättning om vi reser utomlands?

Det är svårt att ge ett generellt svar på det. En längre utlandsvistelse kan innebära att du och ditt barn inte anses bosatta i Sverige och då påverkar det ditt barns rätt till assistansersättning. Hur länge ni kan vistas utomlands beror på hur ofta ni reser och om ni reser utanför EU. Du behöver meddela oss, både om ni reser till ett annat land en längre tid eller om ni åker på kortare regelbundna resor, så att vi kan svara på vad som gäller för ditt barn.

Om ditt barn har fått pengar som hen inte har rätt till kan ni behöva betala tillbaka.

%d bloggare gillar detta: