Om

Skånes Nord Ost Kooperativ är en ekonomisk förening som startades i mars 2004 i Kristianstad.

Det högst beslutande organet i föreningen är styrelsen som består av tre styrelsemedlemmar och en suppleant. Kooperativet arbetar med assistans enligt LSS.

Att vara medlem i ett kooperativ innebär att såväl medlemmar som assistenter får mer insyn och större möjlighet till inflytande över den egna assistansen och arbetssituationen.
Den assistansberättigade medlemmen väljer själv att ansöka om medlemskap och väljer då även sina assistenter.

Se vidare i underrubriken ”Service” vad SNOK kan erbjuda.

Vad sägs om SNOK

Jag känner mig alltid lugn med att min son får den assistans han behöver

Sara, mamma och assistent

Som anställd i SNOK blir jag sedd både av min brukare och av kontoret.

Florije, assistent

Vi är en IfA-godkänd anordnare. Det innebär att vi uppfyller de krav IfA ställer på seriösa assistansverksamheter. Detta är inte bara något som vi säger eller som IfA tror utan svaret kommer från våra medlemmar, som vartannat år svarar på en enkät. Svaren bedöms sedan av IfA. Läs mer om IfA och om vad det innebär att vi är en IfA-godkänd verksamhet på deras hemsida. Du når den genom att klicka på deras logga nedan.

Vi samarbetar med ABH Utbildning och Rådgivning för kompetensutveckling av både oss själva och er. Under utbildningar kan ni se vilka utbildningar assistenterna förväntas gå när de är nyanställda. Anna Barsk Holmbom på ABH Utbildning är också vårt dataskyddsombud. Hör av dig till henne om det är något du undrar kring vårt GDPR-arbete. Du kan läsa mer om vilka tjänster ABH Utbildning erbjuder om du klickar på loggan nedan.%d bloggare gillar detta: